ANBI

Officiële naam van de ANBI

Stichting Het QuintusFonds

 

Fiscaal nummer

KvK: 57486891; Fiscaal nummer: 8526.02.054

 

Statutaire doelstelling

  1. De stichting heeft ten doel het verwerven en aanwenden van (financiële) middelen:- ter ondersteuning van activiteiten binnen het wetenschappelijk en hoger onderwijs die in het teken staan van onderwijs en wetenschap;- ter ondersteuning van activiteiten van de leden van de Algemene Leidse Studenten Vereniging Quintus die in het teken staan van cultuur en die anderszins het algemeen belang dienen;en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
    2. De stichting heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang.

Hier vindt u de volledige statuten.

 

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan.

 

Bestuurders

Voorzitter: Loek Eenens

Secretaris: Duncan de Wit

Penningmeester: Bas Jonkers

Secretaris Quintus: Maike Starrevelt

Lid Acquisitie Quintus: Mateo Baeten Rodriguez

 

Beloningsbeleid

Krachtens artikel 5 lid 5 van de statuten van de stichting Het QuintusFonds wordt aan de bestuurders van Het QuintusFonds geen beloning toegekend. Onkosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting vergoed. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers die de commissie van de stichting bemannen. Alles is erop gericht niets, althans zo min mogelijk, aan de ´strijkstok´ te laten hangen. Zelfwerkzaamheid, vrijwilligerswerk en idealisme staan voorop.

 

Actueel verslag activiteiten

De stichting Het QuintusFonds is op 15 maart 2013 opgericht. Het QuintusFonds verkeert in de opstartfase en is thans doende enige naamsbekendheid onder haar doelgroep (met name reünisten van de ALSV Quintus) te krijgen. Dit poogt Het QuintusFonds te bereiken door publiciteit te generen via publicaties in het reünistenblad, gerichte mailings per e-mail en post. Zo zijn in december 2013 alle bekende reünisten door middel van een brief vergezeld van een boekenlegger met daarop de gegevens van Het QuintusFonds, aangeschreven. Het bestuur van Het QuintusFonds is thans doende potentiële donateurs rechtstreeks individueel te benaderen. 26 November 2014 is Het QuintusFonds gelanceerd. Vanaf nu is het mogelijk aanvragen in te dienen. In 2015 zijn de eerste aanvragen voor studie en cultuur ontvangen en enkele hiervan zijn gehonoreerd.

 

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording 2013

Financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2017

Wordt donateur & help ideeën groot te maken