Donateurs

De voornaamste bron van  inkomsten voor het QuintusFonds zijn donaties van oud-leden van de A.L.S.V. Quintus.

Fiscaal voordelig schenken

Het QuintusFonds heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscaal voordelig kunt schenken. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van uw schenking of inkomen. Dat betekent dat u afhankelijk van uw belastingschijf tot 52% van uw gift terug kunt krijgen.

Bekijk hier wat dit voor u betekent.

U kunt ook eenmalig schenken, maar dan is uw gift slecht deels aftrekbaar en alleen als deze tussen de 1 en 10% van uw drempelinkomen bedraagt.

Procedure

Een voorwaarde voor het fiscaal voordelig schenken, is dat het een periodieke gift betreft. De gift dient te worden vastgelegd in de overeenkomst conform het door de belastingdienst vastgestelde model ”Overeenkomst periodieke gift in geld”. Daarmee verbindt u zich gedurende ten minste vijf jaar een vast bedrag van minimaal €100,- per jaar aan Het QuintusFonds te schenken

Voordelen

  • Uw jaarlijkse gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
  • Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus door belastingbesparing

Formulieren

De formulieren die nodig zijn voor de administratieve afronding van het donateurschap van Stichting Het QuintusFonds zjin gebaseerd op formulieren beschikbaar gesteld door de Belastingdienst. Het gaat om een betalingsvolmacht en een overeenkomst tot schenking, waarvan u een voorbeeld kunt zien.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer(verplicht)

Uw adres(verplicht)