Blog

Gefinancierd: International Legal Studies, NYU

Tijdens het Academisch jaar 2017-2018 heb ik een LL.M. aan New York University (NYU) gevolgd. Deze Master biedt geen vast vakkenpakket aan, maar studenten krijgen de kans zelf vakken te selecteren die aansluiten op hun interesses om zich zo te kunnen specialiseren in een rechtsgebied. Ik heb de LL.M. ingericht op een manier die voortbouwt op de juridische basis die ik heb gelegd tijdens de master Public International Law van Universiteit Leiden. In Leiden heb ik mij verdiept in mensenrechten, vluchtelingenrecht en oorlogsrecht. Deze rechtsgebieden zijn momenteel erg relevant vanwege de migratiestromendie tot stand komen door de schendingen van het oorlogsrecht en mensenrechten in landen zoals Syrië, Libië en Sudan. Het raakvlak van het oorlogsrecht met het vluchtelingenrecht is nog niet uitvoerig onderzocht en is nog steeds in ontwikkeling. Zeker vanwege de actualiteit van de onderwerpen gaat deze ontwikkeling dan ook in hoog tempo. De vakken aan NYU boden mij de kans mij te specialiseren op deze rechtsgebieden en zo tot inzicht in hun samenhang te komen.

Academische activiteiten
NYU staat bekend als een van de beste Amerikaanse universiteiten, in het bijzonder op het gebied van internationaal recht. Professoren verbonden aan de faculteit hebben ervaring bij de Verenigde Naties, Ministeries, internationale (mensenrechten) organisaties, het Rode Kruis etc. Dit heeft tot gevolg dat NYU vakken kan aanbieden die erg gespecialiseerd zijn en studenten inspireren en uitdagen hun niche te vinden. 

Met een sterke academische achtergrond vanuit de Leidse Master, was het mijn intentie zoveel mogelijk, ‘clinic’ en ‘seminar’ vakken te volgen. Deze hebben tot doel studenten praktische skills aan te leren, zoals pleiten voor een mensenrechten tribunaal, het interviewen van ooggetuigen, het interviewen van slachtoffers van mensenrechtenschennissen en het onderhandelen van nieuwe verdragen. Het meest indrukwekkende was voor mij het interviewen van asielzoekers die op het vliegveld JFK, ‘vrijwillige’ terugkeerpapieren moesten ondertekenen. Samen met Human Rights Watch documenteerden we mensenrechtenschendingen en boden we juridische ondersteuning. De praktische aanpak van deze vakken en de professoren die zelf extreem gespecialiseerd zijn in hun vakgebied, zijn van grote toegevoegde waarde geweest voor mijn research betreffende het creëren van een mondiaal asielsysteem. 

 Gewapend met een beter begrip van Amerikaanse standpunten in het internationaal recht, de werking van het internationaal platform en van de ingewikkelde relaties tussen het noordelijk en zuidelijk halfrond, heb ik mij intensief gericht op het herschrijven van mijn thesis. De input van VN-rapporteurs, oud-CIA medewerkers en ‘the head of the targetting task force’ van het ministerie van Defensie hebben gezorgd voor een meer dynamische aanpak en realistischer voorstel. Op basis van dit werk, wat ik ooit graag voortzet als promovendus, ligt nu een artikel bij de editor van de ‘Journal of International La wand Politics’. Het artikel redeneert dat een proportionaliteitstoets gemaakt door een officier niet alleen materiele schade aan burgers moet afwegen tegen een militair voordeel maar ook secundaire schade: geen toegang meer tot onderwijs, geen voorzieningen meer en uiteindelijk het einde van een leefbare omgeving. Dit alles heeft tot gevolg dat grote groepen burgers oorlogsgebieden ontvluchten naar buurlanden of ‘het Westen’. 

Extracurriculair
Behalve uitstekend onderwijs biedt NYU haar studenten een breed pallet aan extracurriculaire activiteiten. Met name mijn deelname aan de Jean-Pictet Humanitarian Law Moot Court Competition in het NYU-team, is een waardevolle toevoeging geweest aan mijn academische ervaring. De competitie bestaat uit zes dagen vol gepland met simulaties waarin de studenten een fictief gewapend conflict van begin tot eind volgen. De deelnemende studenten (uit meer dan 30 verschillende landen) krijgen iedere simulatie een andere rol en dienen het oorlogsrecht in die rol toepassen. Zo bestaat de rol als minister van Defensie of Buitenlandse Zaken, Rode Kruis-medewerker op de grond, maar ook commando van de rebellentroep. Door het uitvoeren van deze verschillende rollen in de praktijk heb ik een veel beter beeld gekregen van de positie die oorlogsrecht inneemt in de praktijk.  

Naast de competitie heb ik als bestuurslid van NYU’s studievereniging ‘Students for Human Rights Law’ gedurende het jaar evenementen georganiseerd, een mentorprogramma opgezet en een bezoek aan UNICEF georganiseerd. NYU heeft een grote groep studenten die geïnteresseerd zijn in public interest work en met enthousiasme hebben deelgenomen aan onze evenementen.  

Tot slot, heb ik de eer om NYU per september te vertegenwoordigen als ‘fellow’ bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs. Ieder jaar financiert NYU een student om ervaring op te doen in een internationale organisatie. Deze uitzonderlijke kans is de eerste stap in de richting van een internationale carrière en ga ik met veel plezier tegemoet.

Conclusie
De zenuwen die ik bij de aanvang in augustus voelde, zijn nergens meer te bekennen. Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen en heeft mijn academische carrière verrijkt en nog dynamischer gemaakt dan hij al was. New York is een bruisende stad vol met ambitieuze studenten en geweldige mogelijkheden. Ik had niet beter terecht kunnen komen en sta te popelen mijn onderzoek en ambities in Parijs voort te zetten. 

Eva Zijlstra 

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website