Blog

Gefinancierd: Unicef symposium

Het doel van het symposium is het stimuleren van studenten na te denken over ontwikkelingshulp. Dit is vooral geïnspireerd door de maatschappelijke discussie over het nut van ontwikkelingshulp. Er komen regelmatig vragen op als: “wordt het geld wel goed besteed? Heeft het echt zin om op te helpen op de manier waarop het nu gaat?” Aan de hand van deze issues is het onderwerp van het symposium het volgende geworden: Does development aid really work?

Dit thema werd besproken door sprekers met verschillende invalshoeken. De eerste spreker is werkzaam voor Unicef Nederland. Zij vertelde dat Unicef ervoor heeft gezorgd dat veel kinderen in Afrika zijn ingeënt en dat er veel kinderen basisonderwijs krijgen. Volgens haar heeft het zeker zin om ontwikkelingswerk te doen, want het levert concrete verbeteringen op. Ze erkende ook dat er beperkingen zijn. Zo zijn er veel kinderen die basisonderwijs krijgen, maar vervolgonderwijs komt veel minder voor. Volgens Unicef werkt ontwikkelingshulp, maar je kan niet alles tegelijkertijd verbeteren en focussen op het ene aspect, betekent dat je iets anders niet kunt doen.

De tweede spreker was een man die al jaren werkt bij allerlei ontwikkelingshulpprojecten in Afrika. Momenteel is hij adviseur en hij bekijkt en beoordeelt of de organisaties achter de projecten efficiënt en effectief werken en hun beoogde doel kunnen halen. Volgens hem werkt ontwikkelingshulp als een project goed is. Als een project niet goed is dan heeft ontwikkelingshulp geen zin. Vervolgens gaf hij voorbeelden van een aantal projecten en waarom ze wel of niet gewerkt hebben.

De laatste spreker had een academische inslag op het thema. Hij vertelde hoe definiëring van ontwikkelingshulp en de resultaten bepaalt wat de resultaten zijn. Hij gelooft zeker dat concrete resultaten als meer kinderen naar school te halen zijn, maar grote doelen niet. Denk bij een groot doel bijvoorbeeld aan het uitbannen van armoede. Zodra mensen in Afrika meer geld hebben, verschuift de armoedegrens mee. Een armoedegrens is een subjectief gegeven. Ook al heeft iedereen meer geld, dan zijn degene die het minst hebben toch nog arm in verhouding tot de rest.

Naast de drie sprekers, was er ook nog een kleine lezing verschaft door Aiesec. Dit is een studentenorganisatie die studenten de mogelijkheid biedt om een aantal weken te gaan helpen bij een ontwikkelingsproject in het buitenland of om een aantal maanden stage te gaan lopen in het buitenland. Zij waren uitgenodigd om te komen spreken, zodat de studenten die het symposium bezochten ook concrete mogelijkheden zagen om zelf op dit moment actief deel te nemen in ontwikkelingshulp.

Nina Vlemmings

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website