Gefinancierd: Onderzoek aan het Massachussetts General Hospital in Boston

Gefinancierd: Onderzoek aan het Massachussetts General Hospital in Boston

Met behulp van het Quintusfonds heb ik onderzoek kunnen doen in het Massachusetts General Hospital in Boston. Ik deed mijn onderzoek naar ondervoeding bij patiënten met een ernstig letsel die opgenomen zijn op de Intensive Care afdeling, ook wel de polytrauma patiënten genoemd. Het lichaam raakt na het ervaren van een trauma in een acute stresstoestand, de acute fase respons, waarbij een algehele ontstekingsreactie wordt opwekt en ontstekingsmediatoren aangemaakt. Als deze reactie lang aanhoudt, verliezen polytrauma patiënten hun reserves en worden ze steeds zieker.

In Nederland blijkt dat wel 1 op de 7 opgenomen patiënten ondervoed is, enerzijds bij binnenkomst in het ziekenhuis, of gedurende de opname. Zelf eten gaat voor de patiënten vaak lastig en vaak worden zij via sondevoeding gevoed. Voeding moet ook gestopt worden bij de vele operaties die deze patiënten ondergaan. Daarom vormen polytrauma patiënten een kwetsbare groep voor ondervoeding. Ondervoeding zou mogelijk nog een schepje bovenop de acute fase respons van trauma patiënten kunnen doen, en het herstel van deze groep patiënten nadelig beïnvloeden. Er is echter nog maar weinig bekend over hoe vaak ondervoeding vóórkomt en wat de consequenties zijn bij traumapatiënten.

Tijdens mijn stage heb ik dit onderzoek opgezet en gecoördineerd in het Massachusetts General Hospital en uiteindelijk ook in het Brigham and Women’s Hospital in Boston. Het onderzoek loopt nu in drie centra in de Verenigde Staten en twee centra in Nederland en is op dit moment nog steeds gaande, omdat nog niet het benodigde patiënten aantal is bereikt.

Tijdens mijn tijd in Boston heb ik ook een literatuurstudie gedaan en een review geschreven over de incidentie en effecten van ondervoeding bij polytrauma patiënten. Het abstract daarvan is inmiddels gepresenteerd op de Assistentensymposium, Chirurgendagen en Harvard Surgery Research Day. Op de agenda staat een poster op de Traumadagen 2018 in Amsterdam en een e-poster op de American College of Surgeons conferentie in Oktober in Boston.

Het onderzoek

Gedurende 8 maanden heb ik een onderzoeksstage gedaan op de onderzoeksafdeling van de ‘Division of Trauma, Emergency Surgery & Surgical Critical Care’ van het Massachusetts General Hospital in Boston, en academisch ziekenhuis van Harvard University in Boston. Dit deed ik in het kader van de wetenschapsstage geneeskunde te Leiden, waarvoor ik 36 ECTS krijg. Het doel van deze prospectieve cohortstudie was meer inzicht te krijgen in de voedingstoestand van polytrauma patiënten, en hoe deze voedingstoestand uitkomsten kan beïnvloeden.

Men weet algemeen dat malnutritie bij patiënten geassocieerd is met slechtere uitkomsten, zoals een langere verblijfsduur in het ziekenhuis, hogere ziektekosten en een toegenomen kans op complicaties en sterfte (Correia et al., 2003; Keel et al., 2005; Kruizinga et al., 2016; Mogensen et al., 2015). Vele screeningtools zijn ontwikkeld om kwetsbare patiënten voor ondervoeding te kunnen onderscheiden (Cederholm et al., 2015). Ondanks de beschikbaarheid van ruim 200 screeningstools, worden deze op de afdeling niet altijd gebruikt. Onlangs toonde een Nederlandse screeningstudie aan dat wel één op de zeven opgenomen patiënten het risico loopt om ondervoed te raken (Kruizinga et al., 2016).

Polytrauma patiënten zijn patiënten die meerdere complexe verwondingen hebben overgehouden aan het traumamechanisme. Na het ervaren van een trauma raakt het lichaam in een acute stresstoestand, waarbij het een ontstekingsreactie opwekt en ontstekingsmediatoren aanmaakt. Biologisch gezien is deze reactie ontstaan zodat we energie voor de vitale weefsels overhouden. Echter raakt het lichaam daardoor in disbalans;

polytrauma patiënten hebben een groter risico op hyperglycemie, een verminderde wondheling, een verhoogde insulineresistentie, een verhoogd energieverbruik, en een daling in eiwitsynthese en spiermassa (Rogobete et al., 2017; Cuesta & Singer, 2012; Preiser et al., 2014). Al deze effecten zijn nadelig voor het herstel, en maken de trauma patiënten een extra grotere risicogroep ondervoeding. Er zijn echter maar zeer weinig studies naar de incidentie en prevalentie van malnutritie bij polytrauma patiënten en wat de invloed op overlevingskansen en complicaties is.

Deze prospectieve cohortstudie vindt/vond uiteindelijk plaats in verschillende traumacentra: het LUMC in Leiden, het HMC in Den Haag, het Ryder traumacentrum in Miami en het Massachusetts General Hospital en het Brigham and Women’s Hospital in Boston. Mijn rol was deze studie te starten in het Massachusetts General Hospital, en later ook het Brigham and Women’s Hospital. Ik heb leren coördineren, managen, enthousiasmeren, presentaties geven en leren uitleg geven in lekentaal. Ik heb ontzettend veel geleerd over hoe de ethische commissie te werk gaat, wat belangrijk is om rekening mee te houden, hoe je om toestemming kan vragen bij patiënten die niet altijd in staat zijn dit te doen. Ook heb ik veel geleerd over het reilen en zeilen op de Intensive Care afdeling.

Omdat het onderzoek nog loopt, kan ik helaas de resultaten nog niet bekend maken, omdat dit de resultaten van het onderzoek kan beïnvloeden. Ik neem het stokje over hier in het LUMC, waar ik verder zal gaan met de datacollectie. In Boston neemt een nieuwe Nederlandse research fellow de coördinatie over. Mijn wetenschappelijk verslag wil ik zo spoedig mogelijk schrijven, maar ik moet nog wachten tot we meer patiënten hebben.

Wel kan ik de resultaten van de systematische review over ondervoeding bij trauma patiënten bekend maken. De eerste paar maanden moest ik wachten op toestemming op de ethische commissie. Dit was een kleine tegenvaller, en dit kwam omdat de ethische commissie in het ziekenhuis erg streng is en de administratie niet al te snel is. Ik heb echter mijn tijd nuttig kunnen besteden door een systematische review te schrijven over wat er op dit moment bekend is over ondervoeding bij trauma patiënten. Deze is nu op verschillende congressen gepresenteerd in Nederland, zoals de Chirurgendagen, het Assistentensymposium, en de Traumadagen, en in Boston bij de Harvard Surgery Research Day de ACS Conference. Op dit moment ligt de review bij een journal in afwachting van publicatie.

Uit de review blijkt ondervoeding in traumapatiënten mogelijk leidt tot een verstoorde immunologische respons, wat traumapatiënten vatbaarder maakt voor complicaties en verdere verslechtering van de voedingstoestand. De incidentie van ondervoeding varieerde van 15% tot 40% in traumapatiënten. Ondervoeding is een onafhankelijke risicofactor voor complicaties (relatieve risico [RR]2,9, 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 1,4-5,8, p=0,003), mortaliteit (RR4; 95%BI 1-15; p=0.04) en ziekenhuisopname langer dan 14 dagen (RR2.3; 95%BI 1.2-4.7; p=0.01). In de geriatrische traumapatiëntenpopulatie heeft 38 tot 60% kans op ondervoeding en ongeveer was 20% ondervoed bij opname. Ondervoeding was geassocieerd met een slechtere gezondheid na ontslag. Echter, ondanks de hoge incidentie van en kans op ondervoeding, vooral in geriatrische traumapatiënten, en de potentieel nadelige invloed op uitkomsten, is de literatuur zeer beperkt. Daarom is meer onderzoek zeker nodig, zoals het onderzoek dat ik voor mijn wetenschapsstage heb gedaan.

Algemeen belang 

Dit onderzoek kan de zorg, herstel en overleving na een trauma verbeteren en is in het algemeen belang van de mens, gezien trauma toch de meest voorkomende doodsoorzaak is bij mensen onder de 45 jaar.

Research team

Wekelijks hadden we research meetings waarbij de voortgang van alle projecten werd besproken. Het team waarin ik terecht kwam bestond vrijwel alleen uit buitenlandse studenten en artsen van wel 9 verschillende nationaliteiten. We waren een hechte familie, ondanks de verschillende in niveau en cultuur. De werkdruk lag hoog, maar de werksfeer was er niet minder om; iedereen staat klaar om elkaar te helpen. Tijdens mijn acht maanden heb ik van hen erg veel kunnen leren en kon ik bij anderen terecht voor inhoudelijk advies. Anderzijds kon ik de andere research fellows helpen met statistiek of met onderzoeksdesign. Iedereen droeg zijn steentje bij aan het team.

Financiën

Boston is echt een ontzettend dure stad. Ondanks dat ik hier vantevoren wel enigszins op de hoogte was, viel het in de praktijk nog steeds heel erg tegen. Alles is er 1,5 tot 2 keer zo duur als in Nederland. Een basic studentenkamer in de buurt van de metrolijn zul je moeilijk voor minder dan 900 euro per maand vinden. Eten is erg duur; in de supermarkt kost een komkommer of appel al gauw 2 dollar. Ik ben daarom ook erg blij met de beurs die ik van het Quintusfonds heb gekregen.

– Karien Meier

Deadline beursaanvraag 10 december!

Over minder dan een week is de volgende quintusfonds deadline! Ga jij volgend jaar aan een ambitieuze stage of onderzoek beginnen? Ben je van plan een interessant evenement neer te zetten? Financier dan jouw project met een subsidie vanuit het QuintusFonds. De aankomende deadline is 10 december!

Klik voor het aanvragen van de subsidie hier.

Neem een kijkje op deze pagina om een indruk te krijgen van de beurzen die eerder allemaal zijn uitgekeerd.Vragen kun je altijd mailen naar quintusfonds@gmail.com.